Mijn chauffeur & ik 

In Mijn Chauffeur en Ik gaat de auteur terug naar de tijd waarin hij als radiojournalist rondtrok door de oostelijke mijnstreek, vergezeld van een chauffeur die hem door de studio werd meegegeven.

Het waren de jaren 70 van de vorige eeuw, de mijnen werden gesloten en de mensen die ze onderweg ontmoetten praatten honderduit. Hun lyrische ontboezemingen en luidruchtige grootspraak hebben hun stempel gedrukt op het taalgebruik in deze verhalen, een mengeling van spreek- en schrijftaal.

Ondanks hun situering zijn het geen mijnverhalen, het tijdstip van verschijnen, vijftig jaar na de sluiting, is toevallig, de mijnstreek is hier het decor van misverstanden en journalistiek geploeter. Op zeker moment nemen de personages het heft in handen, dan zegeviert het verhaal.


Jules Dister
Mijn chauffeur en ik
Verhalen
Maastricht, Helwegen, 2015
164 blz. € 12.50
ISBN 978 90 9029097 3

 

julesdister.nl Copyright © 2015